Tento postup je napísaný na príklade neregistrovaného užívateľa, napriek tomu z neho môže čerpať aj registrovaný užívateľ, keďže väčšina krokov je úplne rovnaká. 

Úvodná stránka

Na úvodnej stránke môžeme vidieť 3 hlavné oblasti stránky:
  • - Vodorovné menu - (s odkazmi na informačné stránky, zoznam produktov a pole na vyhľadávanie)
  • - Hlavne telo stránky - (s odkazmi na skupiny produktov a jednoduchý slider)
  • - Bočné menu - ( s odkazmi na registráciu, tento článok a skupiny produktov)
úvodná stránka

Prvá úroveň menu produktov

Po zvolení si konkrétnej skupiny sa dostanete do prvéj úrovne menu produktov. Pri tejto úrovní sa v hlavnom tele stránky objavia podskupiny produktov prislúchajúce k danej skupine produktov. Zároveň sa rozbalí pravé bočné menu produktov, v ktorom môžete vidieť úplnú štruktúru aj s ďalšími podskupinami, ktoré tam ale nutne nemusia byť. V tomto zobrazení pribudne aj nadradený filter, ktorý ale vieme použiť až po výbere jednej z podskupín. prvá úroveň

Zoznam produktov   

Pri výbere jednej z podkupín sa dostanete do zoznamu produktov. Na tejto úrovni už viete použiť aj nadradený filter, ktorý by Vám mal pomôcť s orientáciou na stránke. Filtrov môže byť aj viac pri čom je vždy špecifický pre každú hlavnú skupinu produktov. Ak chcete filter zrušiť stlačíte tlačidlo "Reset".  V tomto zobrazení už vidíte niektoré atribúty produktov:
  • - názov
  • - cenu s DPH
  • - jednoduchý popis 
Zoznam produktov

Detail produktu

Po kliknutí na konkrétny produkt sa dostanete do detailu produktu. Detail produktu obsahuje 4 hlavné oblasti:
  • - titulný obrázok
  • - podradené filtre (voliť ich musíte striktne od hora dole inak ich môže rozhodiť)
  • - popis produktu (väčšinou obsahuje aj link na technický popis)
  • - atribúty produktu
Titulný obrázok je možné kliknutím zväčšiť, zatvoríte opätovným kliknutím na obrázok alebo klávesou "ESC". Pomocou podradených filtrov si môžete zvoliť konkrétne prevedenie produktu. Každý produkt môže mať inú sadu podradených filtrov. Pred vložením produktu do košíka je vždy dobré skontrolovať zvolené atribúty. Ak je v detaile produktu viac filtrov je nutné ich meniť v smere od hora dole. Po vložení produktu do košíka sa v pravej časti obrazovky objaví nákupný košík s vloženými produktmi. Ak sa chceme dostať k objednávke stlačíme tlačidlo "objednávka" pod zoznamom produktov a presunieme sa do rozpracovanej objednávky. detail produktu

Rozpracovaná objednávka

V prvej časti rozpracovanej objednávky si môžeme skontrolovať zoznam produktov, pri čom ak klikneme na názov produktu presunieme sa do detailu daného produktu. Túto možnosť si vyberieme ak chceme skontrolovať všetky atribúty daného produktu prípadne ich môžeme zmeniť a vložiť do košíka. V takomto prípade pôvodný produkt z košíka zmažeme. Celková cena na objednávke sa ešte môže meniť na základe zvolenia spôsobu prepravy a platby. Ak je zoznam produktov v poriadku klikneme na tlačidlo "pokračovať". Zobrazí sa nám dotazník s osobnými údajmi údaje s hviezdičkou sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné objednávku dokončiť.  V prípade ak má byť faktúra vystavená na firmu zaškrtneme políčko  "fakturovať na firmu" a do dotazníka nám pribudnú polia s firemnými údajmi. Rovnako postupujeme aj pri pridávaní dodacej adresy ak sa samozrejme nezhoduje s fakturačnou. Po kliknutí na tlačidlo poslať nám bude odoslaná objednávka pri čom, na Váš e-mail taktiež príde potvrdenie objednávky. rozpracovaná objednávka