Typ

filtruju sa hodnoty: Akustické paravany Paravany na hranu stolov
25
Cena s DPH:

262.10 €

TPA H 600

Akustik paravan na hranu 60 cm

Cena s DPH:

274.90 €

TPA H 600 SK 1

Akustik paravan na hranu 60 cm + 1x SK

Cena s DPH:

287.50 €

TPA H 600 SK 2

Akustik paravan na hranu 60 cm + 2x SK

Cena s DPH:

275.30 €

TPA H 800

Akustik paravan na hranu 80 cm

Cena s DPH:

288.10 €

TPA H 800 SK 1

Akustik paravan na hranu 80 cm + 1x SK

Cena s DPH:

300.70 €

TPA H 800 SK 2

Akustik paravan na hranu 80 cm + 2x SK

Cena s DPH:

302.90 €

TPA H 900

Akustik paravan na hranu 90 cm

Cena s DPH:

315.70 €

TPA H 900 SK 1

Akustik paravan na hranu 90 cm + 1x SK

Cena s DPH:

328.30 €

TPA H 900 SK 2

Akustik paravan na hranu 90 cm + 2x SK

Cena s DPH:

325.40 €

TPA H 1200

Akustik paravan na hranu 120 cm

Cena s DPH:

338.00 €

TPA H 1200 SK 1

Akustik paravan na hranu 120 cm + 1x SK

Cena s DPH:

350.70 €

TPA H 1200 SK 2

Akustik paravan na hranu 120 cm + 2x SK

Cena s DPH:

362.00 €

TPA H 1400

Akustik paravan na hranu 140 cm

Cena s DPH:

374.60 €

TPA H 1400 SK 1

Akustik paravan na hranu 140 cm + 1x SK

Cena s DPH:

387.30 €

TPA H 1400 SK 2

Akustik paravan na hranu 140 cm + 2x SK

Cena s DPH:

394.10 €

TPA H 1600

Akustik paravan na hranu 160 cm

Cena s DPH:

406.80 €

TPA H 1600 SK 1

Akustik paravan na hranu 160 cm + 1x SK

Cena s DPH:

419.50 €

TPA H 1600 SK 2

Akustik paravan na hranu 160 cm + 2x SK

Cena s DPH:

413.30 €

TPA H 1800

Akustik paravan na hranu 180 cm

Cena s DPH:

426.00 €

TPA H 1800 SK 1

Akustik paravan na hranu 180 cm + 1x SK

Cena s DPH:

438.60 €

TPA H 1800 SK 2

Akustik paravan na hranu 180 cm + 2x SK

Cena s DPH:

12.60 €

TPA H SK

Stĺpik koncový pre Akustik paravan na hranu

Cena s DPH:

11.60 €

TPA H SS

Stĺpik stredový pre Akustik paravan na hranu

Cena s DPH:

20.70 €

TPA H SL

Stĺpik L profil pre Akustik paravan na hranu

Cena s DPH:

16.20 €

TPA H UNI

Držiak paravanu pre Uni bočný

.