Typ

filtruju sa hodnoty: Stoly GATE
48
Cena s DPH:

94.20 €

GS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

115.00 €

GS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

129.60 €

GS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

140.10 €

GS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

152.00 €

GS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

73.70 €

GE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

89.50 €

GE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

108.60 €

GE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

117.60 €

GE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

185.30 €

GE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

185.30 €

GE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

195.20 €

GEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

195.20 €

GEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

203.40 €

GE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

203.40 €

GE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

206.10 €

GE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

206.10 €

GE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

335.30 €

GE 1800 H L

Zostava GE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

335.30 €

GE 1800 H P

Zostava GE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

421.10 €

GE 1800 HR L

Zostava GE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

421.10 €

GE 1800 HR P

Zostava GE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

358.60 €

GE 60 H L

Zostava GE 60 L + SP 80 60 P

Cena s DPH:

358.60 €

GE 60 H P

Zostava GE 60 P + SP 80 60 P

Cena s DPH:

145.70 €

GP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

179.30 €

GP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

56.30 €

GP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

56.30 €

GP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.40 €

GP 902 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.40 €

GP 902 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

53.20 €

GP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

156.80 €

GP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

156.80 €

GP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

GP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

GP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

GP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

GP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

88.00 €

GP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

82.40 €

GP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

46.10 €

GP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

44.80 €

GP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.20 €

GJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

115.00 €

GJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

129.60 €

GJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

140.10 €

GJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

152.00 €

GJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

331.70 €

GJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Gate Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

186.00 €

GP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

217.70 €

GP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

.