Typ

Vyberte si zo základných kategórií

filtruju sa hodnoty: Stoly
266
Cena s DPH:

94.20 €

GS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

115.00 €

GS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

129.60 €

GS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

140.10 €

GS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

152.00 €

GS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

73.70 €

GE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

89.50 €

GE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

108.60 €

GE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

117.60 €

GE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

185.30 €

GE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

185.30 €

GE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

195.20 €

GEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

195.20 €

GEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

203.40 €

GE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

203.40 €

GE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

206.10 €

GE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

206.10 €

GE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

335.30 €

GE 1800 H L

Zostava GE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

335.30 €

GE 1800 H P

Zostava GE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

421.10 €

GE 1800 HR L

Zostava GE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

421.10 €

GE 1800 HR P

Zostava GE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

358.60 €

GE 60 H L

Zostava GE 60 L + SP 80 60 P

Cena s DPH:

358.60 €

GE 60 H P

Zostava GE 60 P + SP 80 60 P

Cena s DPH:

145.70 €

GP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

179.30 €

GP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

56.30 €

GP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

56.30 €

GP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.40 €

GP 902 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.40 €

GP 902 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

53.20 €

GP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

156.80 €

GP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

156.80 €

GP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

GP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

GP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

GP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

GP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

88.00 €

GP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

82.40 €

GP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

46.10 €

GP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

44.80 €

GP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.20 €

GJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

115.00 €

GJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

129.60 €

GJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

140.10 €

GJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

152.00 €

GJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

331.70 €

GJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Gate Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

186.00 €

GP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

217.70 €

GP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

167.30 €

CS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

188.10 €

CS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

202.70 €

CS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

212.30 €

CS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

225.10 €

CS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

162.30 €

CE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

178.10 €

CE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

197.20 €

CE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

205.20 €

CE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

273.00 €

CE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

273.00 €

CE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

284.80 €

CEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

284.80 €

CEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

284.80 €

CE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

284.80 €

CE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

279.20 €

CE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

279.20 €

CE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

408.40 €

CE 1800 H L

Zostava CE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

408.40 €

CE 1800 H P

Zostava CE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

494.20 €

CE 1800 HR L

Zostava CE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

494.20 €

CE 1800 HR P

Zostava CE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

446.30 €

CE 60 H L

Zostava CE 60 L + SP 80 60 P

Cena s DPH:

446.30 €

CE 60 H P

Zostava CE 60 P + SP 80 60 P

Cena s DPH:

231.10 €

CP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.10 €

CP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

56.30 €

CP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

56.30 €

CP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

122.00 €

CP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

122.00 €

CP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

53.20 €

CP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

118.80 €

CP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

156.80 €

CP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

156.80 €

CP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

CP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

CP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

CP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

164.00 €

CP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

93.50 €

CP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

87.90 €

CP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

39.80 €

CP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

38.50 €

CP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

179.00 €

CJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

199.90 €

CJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

214.40 €

CJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

224.10 €

CJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

236.90 €

CJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

322.80 €

CJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Cross Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

186.00 €

CP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

217.70 €

CP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

188.90 €

FS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

131.50 €

FS 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

226.00 €

FS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

168.70 €

FS 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

238.70 €

FS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

181.40 €

FS 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

247.70 €

FS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

190.30 €

FS 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

268.70 €

FS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

211.30 €

FS 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

183.90 €

FE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

126.50 €

FE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

216.00 €

FE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

158.70 €

FE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

233.30 €

FE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

175.90 €

FE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

240.60 €

FE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

183.20 €

FE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

308.30 €

FE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

308.30 €

FE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

358.20 €

FEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

358.20 €

FEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

358.20 €

FE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

358.20 €

FE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

322.80 €

FE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

322.80 €

FE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

452.00 €

FE 1800 H L

Zostava FE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

452.00 €

FE 1800 H P

Zostava FE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

537.80 €

FE 1800 HR L

Zostava FE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

537.80 €

FE 1800 HR P

Zostava FE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

481.70 €

FE 60 H L

Zostava FE 60 L + SP 80 60 P

Cena s DPH:

481.70 €

FE 60 H P

Zostava FE 60 P + SP 80 60 P

Cena s DPH:

240.50 €

FP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

281.20 €

FP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

42.00 €

FP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

42.00 €

FP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

114.80 €

FP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

114.80 €

FP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

38.90 €

FP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

111.60 €

FP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

149.60 €

FP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

149.60 €

FP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

149.60 €

FP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

149.60 €

FP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

149.60 €

FP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

149.60 €

FP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

79.20 €

FP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

73.60 €

FP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

32.60 €

FP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

31.30 €

FP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

188.90 €

FJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

131.50 €

FJ 800 R

Stôl rokovací dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

226.00 €

FJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

168.70 €

FJ 1200 R

Stôl rokovací dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

238.70 €

FJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

181.40 €

FJ 1400 R

Stôl rokovací dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

247.70 €

FJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

190.30 €

FJ 1600 R

Stôl rokovací dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

268.70 €

FJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

211.30 €

FJ 1800 R

Stôl rokovací dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

339.90 €

FJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Flex Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

186.00 €

FP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

217.70 €

FP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

27.10 €

PA 800 S

Stolový paraván oblý pre stoly 80 cm

Cena s DPH:

36.20 €

PA 1200 S

Stolový paraván oblý pre stoly 120 cm

Cena s DPH:

40.70 €

PA 1400 S

Stolový paraván oblý pre stoly 140 cm

Cena s DPH:

44.30 €

PA 1600 S

Stolový paraván oblý pre stoly 160 cm

Cena s DPH:

48.90 €

PA 1800 S

Stolový paraván oblý pre stoly 180 cm

Cena s DPH:

27.10 €

PA 800 H

Stolový paraván oblý pre stoly 80 cm

Cena s DPH:

36.20 €

PA 1200 H

Stolový paraván oblý pre stoly 120 cm

Cena s DPH:

40.70 €

PA 1400 H

Stolový paraván oblý pre stoly 140 cm

Cena s DPH:

44.30 €

PA 1600 H

Stolový paraván oblý pre stoly 160 cm

Cena s DPH:

48.90 €

PA 1800 H

Stolový paraván oblý pre stoly 180 cm

Cena s DPH:

30.80 €

NA 800

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

35.70 €

NA 1200

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

39.80 €

NA 1400

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

44.20 €

NA 1600

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

48.50 €

NA 1800

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

180.80 €

JD 200

Stolová doska sud 200 cm

Cena s DPH:

47.30 €

JD 60

Stolová doska kruh D60 cm

Cena s DPH:

18.00 €

RK 14

Tubusová noha guľatá

Cena s DPH:

128.40 €

CNK 525 450

Centrálna noha kovová výška 52,5 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

132.10 €

CNK 670 450

Centrálna noha kovová výška 67 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

91.30 €

CNK 730 250

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 25 cm

Cena s DPH:

134.70 €

CNK 730 450

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

192.60 €

CNK 730 600

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 60 cm

Cena s DPH:

239.80 €

CNO 730 700

Centrálna noha kovová dvojitá výška 73 cm, ovál 70 cm

Cena s DPH:

27.50 €

VHS D

Vysúvacia doska

VHS

Cena s DPH:

32.60 €

VHS

Plastový výsuv pod klávesnicu

Cena s DPH:

29.30 €

PC MOBIL

Vozík na Skriňu počítača

Cena s DPH:

73.90 €

PC HOLDER

Držiak skrine počítača

SPP

Cena s DPH:

2.10 €

SPP

Spojovací plech

SPD

Cena s DPH:

0.50 €

SPD

Spojovací rohový plast

Cena s DPH:

18.00 €

PC BELT

Držiak skrine počítača popruh

KUK

Cena s DPH:

45.40 €

KUK

Univerzálny káblový kanál

Cena s DPH:

496.90 €

MS 2 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

562.10 €

MS 2M 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

509.60 €

MS 2 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

574.80 €

MS 2M 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

518.60 €

MS 2 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

583.70 €

MS 2M 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

528.70 €

MS 2 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

593.90 €

MS 2M 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

627.30 €

MS 3 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

692.50 €

MS 3M 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

640.00 €

MS 3 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

705.20 €

MS 3M 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

648.90 €

MS 3 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

714.10 €

MS 3M 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

659.10 €

MS 3 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

724.20 €

MS 3M 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

129.70 €

US 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

150.60 €

US 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

166.60 €

US 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

179.80 €

US 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

191.90 €

US 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

237.60 €

UE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

237.60 €

UE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

179.80 €

UJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

191.90 €

UJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

243.70 €

USD 1200

Stôl pracovný 120*160 cm

Cena s DPH:

275.50 €

USD 1400

Stôl pracovný 140*160 cm

Cena s DPH:

302.20 €

USD 1600

Stôl pracovný 160*160 cm

Cena s DPH:

325.90 €

USD 1800

Stôl pracovný 180*160 cm

Cena s DPH:

122.80 €

UE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

138.70 €

UE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

159.20 €

UE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

170.90 €

UE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

129.90 €

US 1200 RU

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie

Cena s DPH:

145.70 €

US 1400 RU

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie

Cena s DPH:

158.00 €

US 1600 RU

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

118.40 €

UE 1200 RU

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

138.70 €

UE 1400 RU

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

149.30 €

UE 1600 RU

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

7.70 €

UL 600

Uholník Uni pre stoly 600 mm

Cena s DPH:

7.70 €

UL 800

Uholník Uni pre stoly 800 mm

Cena s DPH:

166.60 €

UJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

116.60 €

US 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie

Cena s DPH:

137.60 €

US 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie

Cena s DPH:

153.50 €

US 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie

Cena s DPH:

166.80 €

US 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

178.90 €

US 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie

Cena s DPH:

242.50 €

USD 1200 R

Stôl pracovný 120*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

274.20 €

USD 1400 R

Stôl pracovný 140*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

300.90 €

USD 1600 R

Stôl pracovný 160*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

324.60 €

USD 1800 R

Stôl pracovný 180*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

153.50 €

UJ 1400 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

166.80 €

UJ 1600 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

178.90 €

UJ 1800 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

110.10 €

UE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

126.10 €

UE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

146.50 €

UE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

158.20 €

UE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

513.00 €

MSE 2 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

578.20 €

MSE 2M 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

526.00 €

MSE 2 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

591.20 €

MSE 2M 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

539.00 €

MSE 2 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

604.20 €

MSE 2M 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

552.10 €

MSE 2 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

617.30 €

MSE 2M 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

643.30 €

MSE 3 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

708.50 €

MSE 3M 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

656.40 €

MSE 3 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

721.60 €

MSE 3M 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

669.40 €

MSE 3 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

734.60 €

MSE 3M 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

682.50 €

MSE 3 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

747.60 €

MSE 3M 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

.