Typ

Vyberte si zo základných kategórií

filtruju sa hodnoty: Stoly
228
Cena s DPH:

151.60 €

GS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

185.40 €

GS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

208.80 €

GS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

226.00 €

GS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

245.00 €

GS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

118.80 €

GE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

144.00 €

GE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

175.20 €

GE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

189.70 €

GE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

298.90 €

GE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

298.90 €

GE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

314.40 €

GEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

314.40 €

GEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

327.70 €

GE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

327.70 €

GE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

332.60 €

GE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

332.60 €

GE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

476.40 €

GE 1800 H L

Zostava GE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

476.40 €

GE 1800 H P

Zostava GE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

636.20 €

GE 1800 HR L

Zostava GE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

636.20 €

GE 1800 HR P

Zostava GE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

204.90 €

GP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

261.60 €

GP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

90.90 €

GP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

90.90 €

GP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

152.20 €

GP 902 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

152.20 €

GP 902 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

85.80 €

GP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

253.00 €

GP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

253.00 €

GP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.50 €

GP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.50 €

GP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.50 €

GP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.50 €

GP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

142.00 €

GP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

133.10 €

GP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

74.30 €

GP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

72.20 €

GP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

117.20 €

GJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

152.80 €

GJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

177.50 €

GJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

195.40 €

GJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

215.60 €

GJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

535.20 €

GJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Gate Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

300.20 €

GP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

351.00 €

GP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

269.80 €

CS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

303.60 €

CS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

327.00 €

CS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

342.60 €

CS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

363.20 €

CS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

261.90 €

CE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

287.20 €

CE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

318.40 €

CE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

331.30 €

CE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

440.50 €

CE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

440.50 €

CE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

459.40 €

CEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

459.40 €

CEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

459.40 €

CE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

459.40 €

CE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

450.70 €

CE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

450.70 €

CE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

594.60 €

CE 1800 H L

Zostava CE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

594.60 €

CE 1800 H P

Zostava CE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

754.40 €

CE 1800 HR L

Zostava CE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

754.40 €

CE 1800 HR P

Zostava CE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

372.70 €

CP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

425.80 €

CP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

90.90 €

CP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

90.90 €

CP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

196.90 €

CP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

196.90 €

CP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

85.80 €

CP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

191.60 €

CP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

253.00 €

CP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

253.00 €

CP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.50 €

CP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.50 €

CP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.50 €

CP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.50 €

CP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

150.60 €

CP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

141.70 €

CP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

64.00 €

CP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

61.90 €

CP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

288.50 €

CJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

322.30 €

CJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

345.90 €

CJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

361.30 €

CJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

381.90 €

CJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

520.50 €

CJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Cross Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

300.20 €

CP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

351.00 €

CP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

304.70 €

FS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

212.10 €

FS 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

364.70 €

FS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

272.20 €

FS 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

385.00 €

FS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

292.30 €

FS 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

399.40 €

FS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

306.80 €

FS 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

433.30 €

FS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

340.70 €

FS 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

296.80 €

FE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

204.30 €

FE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

348.30 €

FE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

255.70 €

FE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

376.30 €

FE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

283.70 €

FE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

388.00 €

FE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

295.50 €

FE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

497.30 €

FE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

497.30 €

FE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

577.60 €

FEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

577.60 €

FEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

577.60 €

FE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

577.60 €

FE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

520.80 €

FE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

520.80 €

FE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

664.70 €

FE 1800 H L

Zostava FE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

664.70 €

FE 1800 H P

Zostava FE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

824.50 €

FE 1800 HR L

Zostava FE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

824.50 €

FE 1800 HR P

Zostava FE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

388.00 €

FP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

453.50 €

FP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

67.80 €

FP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

67.80 €

FP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

185.30 €

FP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

185.30 €

FP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

62.70 €

FP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

180.10 €

FP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

241.40 €

FP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

241.40 €

FP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

241.40 €

FP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

241.40 €

FP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

241.40 €

FP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

241.40 €

FP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

127.50 €

FP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

118.60 €

FP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

52.40 €

FP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

50.40 €

FP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

304.70 €

FJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

212.10 €

FJ 800 R

Stôl rokovací dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

364.70 €

FJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

272.20 €

FJ 1200 R

Stôl rokovací dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

385.00 €

FJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

292.30 €

FJ 1400 R

Stôl rokovací dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

399.40 €

FJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

306.80 €

FJ 1600 R

Stôl rokovací dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

433.30 €

FJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

340.70 €

FJ 1800 R

Stôl rokovací dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

548.40 €

FJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Flex Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

300.20 €

FP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

351.00 €

FP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

43.70 €

PA 800 S

Stolový paraván oblý pre stoly 80 cm

Cena s DPH:

58.40 €

PA 1200 S

Stolový paraván oblý pre stoly 120 cm

Cena s DPH:

65.60 €

PA 1400 S

Stolový paraván oblý pre stoly 140 cm

Cena s DPH:

71.30 €

PA 1600 S

Stolový paraván oblý pre stoly 160 cm

Cena s DPH:

78.70 €

PA 1800 S

Stolový paraván oblý pre stoly 180 cm

Cena s DPH:

43.70 €

PA 800 H

Stolový paraván oblý pre stoly 80 cm

Cena s DPH:

58.40 €

PA 1200 H

Stolový paraván oblý pre stoly 120 cm

Cena s DPH:

65.60 €

PA 1400 H

Stolový paraván oblý pre stoly 140 cm

Cena s DPH:

71.30 €

PA 1600 H

Stolový paraván oblý pre stoly 160 cm

Cena s DPH:

78.70 €

PA 1800 H

Stolový paraván oblý pre stoly 180 cm

Cena s DPH:

49.60 €

NA 800

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

57.70 €

NA 1200

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

64.40 €

NA 1400

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

71.10 €

NA 1600

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

78.20 €

NA 1800

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

291.70 €

JD 200

Stolová doska sud 200 cm

Cena s DPH:

76.30 €

JD 60

Stolová doska kruh D60 cm

Cena s DPH:

29.20 €

RK 14

Tubusová noha guľatá

Cena s DPH:

207.10 €

CNK 525 450

Centrálna noha kovová výška 52,5 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

213.10 €

CNK 670 450

Centrálna noha kovová výška 67 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

147.30 €

CNK 730 250

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 25 cm

Cena s DPH:

217.30 €

CNK 730 450

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

310.70 €

CNK 730 600

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 60 cm

Cena s DPH:

386.40 €

CNO 730 700

Centrálna noha kovová dvojitá výška 73 cm, ovál 70 cm

Cena s DPH:

44.50 €

VHS D

Vysúvacia doska

VHS

Cena s DPH:

27.80 €

VHS

Plastový výsuv pod klávesnicu

Cena s DPH:

47.30 €

PC MOBIL

Vozík na Skriňu počítača

Cena s DPH:

111.60 €

PC HOLDER

Držiak skrine počítača

SPP

Cena s DPH:

3.50 €

SPP

Spojovací plech

SPD

Cena s DPH:

0.70 €

SPD

Spojovací rohový plast

Cena s DPH:

29.00 €

PC BELT

Držiak skrine počítača popruh

KUK

Cena s DPH:

73.40 €

KUK

Univerzálny káblový kanál

Cena s DPH:

209.20 €

US 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

243.20 €

US 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

268.80 €

US 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

290.00 €

US 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

309.60 €

US 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

383.20 €

UE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

383.20 €

UE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

290.00 €

UJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

309.60 €

UJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

393.10 €

USD 1200

Stôl pracovný 120*160 cm

Cena s DPH:

444.20 €

USD 1400

Stôl pracovný 140*160 cm

Cena s DPH:

486.70 €

USD 1600

Stôl pracovný 160*160 cm

Cena s DPH:

525.70 €

USD 1800

Stôl pracovný 180*160 cm

Cena s DPH:

198.30 €

UE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

223.80 €

UE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

257.10 €

UE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

275.80 €

UE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

209.60 €

US 1200 RU

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie

Cena s DPH:

234.90 €

US 1400 RU

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie

Cena s DPH:

254.60 €

US 1600 RU

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

191.00 €

UE 1200 RU

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

223.90 €

UE 1400 RU

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

241.10 €

UE 1600 RU

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

12.30 €

UL 600

Uholník Uni pre stoly 600 mm

Cena s DPH:

12.30 €

UL 800

Uholník Uni pre stoly 800 mm

Cena s DPH:

268.80 €

UJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

188.00 €

US 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie

Cena s DPH:

222.00 €

US 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie

Cena s DPH:

247.60 €

US 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie

Cena s DPH:

268.90 €

US 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

288.40 €

US 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie

Cena s DPH:

390.90 €

USD 1200 R

Stôl pracovný 120*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

442.10 €

USD 1400 R

Stôl pracovný 140*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

484.60 €

USD 1600 R

Stôl pracovný 160*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

523.60 €

USD 1800 R

Stôl pracovný 180*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

247.60 €

UJ 1400 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

268.90 €

UJ 1600 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

288.40 €

UJ 1800 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

177.90 €

UE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

203.40 €

UE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

236.70 €

UE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

255.40 €

UE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hl 60 cm) na reťazenie

.