Typ

filtruju sa hodnoty: Nastaviteľné stoly MOTION
16
Cena s DPH:

801.50 €

MS 2 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

906.60 €

MS 2M 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

821.80 €

MS 2 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

926.80 €

MS 2M 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

836.10 €

MS 2 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

941.30 €

MS 2M 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

852.60 €

MS 2 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

957.70 €

MS 2M 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

1011.60 €

MS 3 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1116.70 €

MS 3M 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

1031.90 €

MS 3 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1137.00 €

MS 3M 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

1046.30 €

MS 3 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1151.40 €

MS 3M 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

1062.60 €

MS 3 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1167.80 €

MS 3M 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

.