Typ

filtruju sa hodnoty: Akustické paravany Priečkové paravany
35
Cena s DPH:

258.40 €

TPA P 600 1180

Akustik priečka 60 cm

Cena s DPH:

306.70 €

TPA P 600 1180 SK 1

Akustik priečka 60 cm + 1x SK

Cena s DPH:

354.90 €

TPA P 600 1180 SK 2

Akustik priečka 60 cm + 2x SK

Cena s DPH:

320.00 €

TPA P 800 1180

Akustik priečka 80 cm

Cena s DPH:

368.20 €

TPA P 800 1180 SK 1

Akustik priečka 80 cm + 1x SK

Cena s DPH:

416.40 €

TPA P 800 1180 SK 2

Akustik priečka 80 cm + 2x SK

Cena s DPH:

341.70 €

TPA P 1000 1180

Akustik priečka 100 cm

Cena s DPH:

389.90 €

TPA P 1000 1180 SK 1

Akustik priečka 100 cm + 1x SK

Cena s DPH:

438.10 €

TPA P 1000 1180 SK 2

Akustik priečka 100 cm + 2x SK

Cena s DPH:

395.60 €

TPA P 1200 1180

Akustik priečka 120 cm

Cena s DPH:

443.80 €

TPA P 1200 1180 SK 1

Akustik priečka 120 cm + 1x SK

Cena s DPH:

492.00 €

TPA P 1200 1180 SK 2

Akustik priečka 120 cm + 2x SK

Cena s DPH:

48.20 €

TPA P SK 1180

Stĺpik koncový pre Akustik priečku polelipsa

Cena s DPH:

59.10 €

TPA P SS 1180

Stĺpik stredový pre Akustik priečku elipsa

Cena s DPH:

35.30 €

TPA P SL 1180

Stĺpik L profil pre Akustik priečku

Cena s DPH:

37.00 €

TPA P ST 1180

Stĺpik T profil pre Akustik priečku

Cena s DPH:

39.00 €

TPA P SX 1180

Stĺpik X profil pre Akustik priečku

Cena s DPH:

304.80 €

TPA P 600 1565

Akustik priečka 60 cm

Cena s DPH:

355.10 €

TPA P 600 1565 SK 1

Akustik priečka 60 cm + 1x SK

Cena s DPH:

405.40 €

TPA P 600 1565 SK 2

Akustik priečka 60 cm + 2x SK

Cena s DPH:

366.40 €

TPA P 800 1565

Akustik priečka 80 cm

Cena s DPH:

416.70 €

TPA P 800 1565 SK 1

Akustik priečka 80 cm + 1x SK

Cena s DPH:

466.90 €

TPA P 800 1565 SK 2

Akustik priečka 80 cm + 2x SK

Cena s DPH:

387.40 €

TPA P 1000 1565

Akustik priečka 100 cm

Cena s DPH:

437.60 €

TPA P 1000 1565 SK 1

Akustik priečka 100 cm + 1x SK

Cena s DPH:

487.90 €

TPA P 1000 1565 SK 2

Akustik priečka 100 cm + 2x SK

Cena s DPH:

425.60 €

TPA P 1200 1565

Akustik priečka 120 cm

Cena s DPH:

475.80 €

TPA P 1200 1565 SK 1

Akustik priečka 120 cm + 1x SK

Cena s DPH:

526.10 €

TPA P 1200 1565 SK 2

Akustik priečka 120 cm + 2x SK

Cena s DPH:

50.30 €

TPA P SK 1565

Stĺpik koncový pre Akustik priečku polelipsa

Cena s DPH:

65.80 €

TPA P SS 1565

Stĺpik stredový pre Akustik priečku elipsa

Cena s DPH:

45.40 €

TPA P SL 1565

Stĺpik L profil pre Akustik priečku

Cena s DPH:

47.10 €

TPA P ST 1565

Stĺpik T profil pre Akustik priečku

Cena s DPH:

48.90 €

TPA P SX 1565

Stĺpik X profil pre Akustik priečku

Cena s DPH:

17.00 €

TPA P 3

kolízna pätka

.