Typ

filtruju sa hodnoty: Stoly FLEX
61
Cena s DPH:

279.50 €

FS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

194.60 €

FS 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

334.60 €

FS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

249.70 €

FS 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

353.20 €

FS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

268.20 €

FS 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

366.40 €

FS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

281.50 €

FS 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

397.50 €

FS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

312.60 €

FS 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

272.30 €

FE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

187.40 €

FE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

319.50 €

FE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

234.60 €

FE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

345.20 €

FE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

260.30 €

FE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

356.00 €

FE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

271.10 €

FE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

456.20 €

FE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

456.20 €

FE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

529.90 €

FEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

529.90 €

FEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

529.90 €

FE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

529.90 €

FE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

477.80 €

FE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

477.80 €

FE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

609.80 €

FE 1800 H L

Zostava FE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

609.80 €

FE 1800 H P

Zostava FE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

756.40 €

FE 1800 HR L

Zostava FE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

756.40 €

FE 1800 HR P

Zostava FE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

356.00 €

FP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

416.10 €

FP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

62.20 €

FP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

62.20 €

FP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

170.00 €

FP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

170.00 €

FP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

57.50 €

FP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

165.20 €

FP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

117.00 €

FP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

108.80 €

FP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

48.10 €

FP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

46.20 €

FP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

279.50 €

FJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

194.60 €

FJ 800 R

Stôl rokovací dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

334.60 €

FJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

249.70 €

FJ 1200 R

Stôl rokovací dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

353.20 €

FJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

268.20 €

FJ 1400 R

Stôl rokovací dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

366.40 €

FJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

281.50 €

FJ 1600 R

Stôl rokovací dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

397.50 €

FJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

312.60 €

FJ 1800 R

Stôl rokovací dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

503.10 €

FJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Flex Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

275.40 €

FP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

322.00 €

FP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

.