Typ

filtruju sa hodnoty: Stoly CROSS
49
Cena s DPH:

180.00 €

CS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

202.00 €

CS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

218.00 €

CS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

228.00 €

CS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

242.00 €

CS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

174.00 €

CE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

191.00 €

CE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

212.00 €

CE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

220.00 €

CE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

293.00 €

CE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

293.00 €

CE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

306.00 €

CEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

306.00 €

CEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

306.00 €

CE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

306.00 €

CE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

300.00 €

CE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

300.00 €

CE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

439.00 €

CE 1800 H L

Zostava CE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

439.00 €

CE 1800 H P

Zostava CE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

531.00 €

CE 1800 HR L

Zostava CE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

531.00 €

CE 1800 HR P

Zostava CE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

479.00 €

CE 60 H L

Zostava CE 60 L + SP 80 60 P

Cena s DPH:

479.00 €

CE 60 H P

Zostava CE 60 P + SP 80 60 P

Cena s DPH:

248.00 €

CP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

283.00 €

CP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

60.00 €

CP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

60.00 €

CP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

131.00 €

CP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

131.00 €

CP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

57.00 €

CP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

128.00 €

CP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

168.00 €

CP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

168.00 €

CP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

CP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

CP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

CP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

CP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

100.00 €

CP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.00 €

CP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

43.00 €

CP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

41.00 €

CP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

192.00 €

CJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

215.00 €

CJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

230.00 €

CJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

241.00 €

CJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

254.00 €

CJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

346.00 €

CJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Cross Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

200.00 €

CP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

234.00 €

CP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

.