Typ

Vyberte si zo základných kategórií

filtruju sa hodnoty: Stoly
234
Cena s DPH:

101.00 €

GS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

123.00 €

GS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

139.00 €

GS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

150.00 €

GS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

163.00 €

GS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

79.00 €

GE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

96.00 €

GE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

117.00 €

GE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

126.00 €

GE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

199.00 €

GE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

199.00 €

GE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

209.00 €

GEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

209.00 €

GEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

218.00 €

GE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

218.00 €

GE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

221.00 €

GE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

221.00 €

GE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

360.00 €

GE 1800 H L

Zostava GE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

360.00 €

GE 1800 H P

Zostava GE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

452.00 €

GE 1800 HR L

Zostava GE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

452.00 €

GE 1800 HR P

Zostava GE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

385.00 €

GE 60 H L

Zostava GE 60 L + SP 80 60 P

Cena s DPH:

385.00 €

GE 60 H P

Zostava GE 60 P + SP 80 60 P

Cena s DPH:

156.00 €

GP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

192.00 €

GP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

60.00 €

GP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

60.00 €

GP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

101.00 €

GP 902 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

101.00 €

GP 902 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

57.00 €

GP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

168.00 €

GP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

168.00 €

GP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

GP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

GP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

GP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

GP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.00 €

GP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

88.00 €

GP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

49.00 €

GP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

48.00 €

GP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

101.00 €

GJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

123.00 €

GJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

139.00 €

GJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

150.00 €

GJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

163.00 €

GJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

356.00 €

GJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Gate Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

200.00 €

GP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

234.00 €

GP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

180.00 €

CS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

202.00 €

CS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

218.00 €

CS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

228.00 €

CS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

242.00 €

CS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

174.00 €

CE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

191.00 €

CE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

212.00 €

CE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

220.00 €

CE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

293.00 €

CE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

293.00 €

CE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

306.00 €

CEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

306.00 €

CEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

306.00 €

CE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

306.00 €

CE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

300.00 €

CE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

300.00 €

CE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

439.00 €

CE 1800 H L

Zostava CE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

439.00 €

CE 1800 H P

Zostava CE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

531.00 €

CE 1800 HR L

Zostava CE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

531.00 €

CE 1800 HR P

Zostava CE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

479.00 €

CE 60 H L

Zostava CE 60 L + SP 80 60 P

Cena s DPH:

479.00 €

CE 60 H P

Zostava CE 60 P + SP 80 60 P

Cena s DPH:

248.00 €

CP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

283.00 €

CP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

60.00 €

CP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

60.00 €

CP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

131.00 €

CP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

131.00 €

CP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

57.00 €

CP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

128.00 €

CP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

168.00 €

CP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

168.00 €

CP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

CP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

CP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

CP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

176.00 €

CP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

100.00 €

CP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

94.00 €

CP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

43.00 €

CP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

41.00 €

CP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

192.00 €

CJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

215.00 €

CJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

230.00 €

CJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

241.00 €

CJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

254.00 €

CJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

346.00 €

CJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Cross Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

200.00 €

CP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

234.00 €

CP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

203.00 €

FS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

141.00 €

FS 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

243.00 €

FS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

181.00 €

FS 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

256.00 €

FS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

195.00 €

FS 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

266.00 €

FS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

204.00 €

FS 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

288.00 €

FS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

227.00 €

FS 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

198.00 €

FE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

136.00 €

FE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

232.00 €

FE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

170.00 €

FE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

250.00 €

FE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

189.00 €

FE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

258.00 €

FE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

197.00 €

FE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

331.00 €

FE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

331.00 €

FE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

385.00 €

FEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

385.00 €

FEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

385.00 €

FE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

385.00 €

FE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

347.00 €

FE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

347.00 €

FE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

485.00 €

FE 1800 H L

Zostava FE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

485.00 €

FE 1800 H P

Zostava FE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

577.00 €

FE 1800 HR L

Zostava FE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

577.00 €

FE 1800 HR P

Zostava FE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

517.00 €

FE 60 H L

Zostava FE 60 L + SP 80 60 P

Cena s DPH:

517.00 €

FE 60 H P

Zostava FE 60 P + SP 80 60 P

Cena s DPH:

258.00 €

FP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

302.00 €

FP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

45.00 €

FP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

45.00 €

FP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

123.00 €

FP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

123.00 €

FP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

42.00 €

FP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

120.00 €

FP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

161.00 €

FP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

161.00 €

FP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

161.00 €

FP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

161.00 €

FP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

161.00 €

FP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

161.00 €

FP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

85.00 €

FP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

79.00 €

FP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

35.00 €

FP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

34.00 €

FP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

203.00 €

FJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

141.00 €

FJ 800 R

Stôl rokovací dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

243.00 €

FJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

181.00 €

FJ 1200 R

Stôl rokovací dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

256.00 €

FJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

195.00 €

FJ 1400 R

Stôl rokovací dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

266.00 €

FJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

204.00 €

FJ 1600 R

Stôl rokovací dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

288.00 €

FJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

227.00 €

FJ 1800 R

Stôl rokovací dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

365.00 €

FJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Flex Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

200.00 €

FP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

234.00 €

FP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

29.00 €

PA 800 S

Stolový paraván oblý pre stoly 80 cm

Cena s DPH:

39.00 €

PA 1200 S

Stolový paraván oblý pre stoly 120 cm

Cena s DPH:

44.00 €

PA 1400 S

Stolový paraván oblý pre stoly 140 cm

Cena s DPH:

48.00 €

PA 1600 S

Stolový paraván oblý pre stoly 160 cm

Cena s DPH:

52.00 €

PA 1800 S

Stolový paraván oblý pre stoly 180 cm

Cena s DPH:

29.00 €

PA 800 H

Stolový paraván oblý pre stoly 80 cm

Cena s DPH:

39.00 €

PA 1200 H

Stolový paraván oblý pre stoly 120 cm

Cena s DPH:

44.00 €

PA 1400 H

Stolový paraván oblý pre stoly 140 cm

Cena s DPH:

48.00 €

PA 1600 H

Stolový paraván oblý pre stoly 160 cm

Cena s DPH:

52.00 €

PA 1800 H

Stolový paraván oblý pre stoly 180 cm

Cena s DPH:

33.00 €

NA 800

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

38.00 €

NA 1200

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

43.00 €

NA 1400

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

47.00 €

NA 1600

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

52.00 €

NA 1800

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

194.00 €

JD 200

Stolová doska sud 200 cm

Cena s DPH:

51.00 €

JD 60

Stolová doska kruh D60 cm

Cena s DPH:

19.00 €

RK 14

Tubusová noha guľatá

Cena s DPH:

138.00 €

CNK 525 450

Centrálna noha kovová výška 52,5 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

142.00 €

CNK 670 450

Centrálna noha kovová výška 67 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

98.00 €

CNK 730 250

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 25 cm

Cena s DPH:

145.00 €

CNK 730 450

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

207.00 €

CNK 730 600

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 60 cm

Cena s DPH:

257.00 €

CNO 730 700

Centrálna noha kovová dvojitá výška 73 cm, ovál 70 cm

Cena s DPH:

30.00 €

VHS D

Vysúvacia doska

VHS

Cena s DPH:

24.00 €

VHS

Plastový výsuv pod klávesnicu

Cena s DPH:

32.00 €

PC MOBIL

Vozík na Skriňu počítača

Cena s DPH:

79.00 €

PC HOLDER

Držiak skrine počítača

SPP

Cena s DPH:

2.00 €

SPP

Spojovací plech

SPD

Cena s DPH:

0.00 €

SPD

Spojovací rohový plast

Cena s DPH:

19.00 €

PC BELT

Držiak skrine počítača popruh

KUK

Cena s DPH:

49.00 €

KUK

Univerzálny káblový kanál

Cena s DPH:

139.00 €

US 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

162.00 €

US 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

179.00 €

US 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

193.00 €

US 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

206.00 €

US 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

255.00 €

UE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

255.00 €

UE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

193.00 €

UJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

206.00 €

UJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

262.00 €

USD 1200

Stôl pracovný 120*160 cm

Cena s DPH:

296.00 €

USD 1400

Stôl pracovný 140*160 cm

Cena s DPH:

324.00 €

USD 1600

Stôl pracovný 160*160 cm

Cena s DPH:

350.00 €

USD 1800

Stôl pracovný 180*160 cm

Cena s DPH:

132.00 €

UE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

149.00 €

UE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

171.00 €

UE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

183.00 €

UE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

139.00 €

US 1200 RU

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie

Cena s DPH:

156.00 €

US 1400 RU

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie

Cena s DPH:

170.00 €

US 1600 RU

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

127.00 €

UE 1200 RU

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

149.00 €

UE 1400 RU

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

160.00 €

UE 1600 RU

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

8.00 €

UL 600

Uholník Uni pre stoly 600 mm

Cena s DPH:

8.00 €

UL 800

Uholník Uni pre stoly 800 mm

Cena s DPH:

179.00 €

UJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

125.00 €

US 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie

Cena s DPH:

148.00 €

US 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie

Cena s DPH:

165.00 €

US 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie

Cena s DPH:

179.00 €

US 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

192.00 €

US 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie

Cena s DPH:

260.00 €

USD 1200 R

Stôl pracovný 120*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

294.00 €

USD 1400 R

Stôl pracovný 140*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

323.00 €

USD 1600 R

Stôl pracovný 160*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

348.00 €

USD 1800 R

Stôl pracovný 180*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

165.00 €

UJ 1400 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

179.00 €

UJ 1600 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

192.00 €

UJ 1800 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

118.00 €

UE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

135.00 €

UE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

157.00 €

UE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

170.00 €

UE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hl 60 cm) na reťazenie

.