Typ

Vyberte si zo základných kategórií

filtruju sa hodnoty: Stoly
228
Cena s DPH:

139.10 €

GS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

170.10 €

GS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

191.60 €

GS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

207.30 €

GS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

224.80 €

GS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

109.00 €

GE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

132.10 €

GE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

160.70 €

GE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

174.00 €

GE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

274.20 €

GE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

274.20 €

GE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

288.40 €

GEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

288.40 €

GEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

300.60 €

GE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

300.60 €

GE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

305.10 €

GE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

305.10 €

GE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

437.10 €

GE 1800 H L

Zostava GE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

437.10 €

GE 1800 H P

Zostava GE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

583.70 €

GE 1800 HR L

Zostava GE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

583.70 €

GE 1800 HR P

Zostava GE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

188.00 €

GP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

240.00 €

GP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

83.40 €

GP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

83.40 €

GP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

139.60 €

GP 902 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

139.60 €

GP 902 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

78.70 €

GP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

232.10 €

GP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

232.10 €

GP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

242.70 €

GP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

242.70 €

GP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

242.70 €

GP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

242.70 €

GP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

130.30 €

GP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

122.10 €

GP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

68.20 €

GP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

66.20 €

GP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

107.50 €

GJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

140.20 €

GJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

162.80 €

GJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

179.30 €

GJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

197.80 €

GJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

491.00 €

GJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Gate Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

275.40 €

GP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

322.00 €

GP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

247.50 €

CS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

278.50 €

CS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

300.00 €

CS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

314.30 €

CS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

333.20 €

CS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

240.30 €

CE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

263.50 €

CE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

292.10 €

CE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

303.90 €

CE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

404.10 €

CE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

404.10 €

CE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

421.50 €

CEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

421.50 €

CEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

421.50 €

CE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

421.50 €

CE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

413.50 €

CE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

413.50 €

CE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

545.50 €

CE 1800 H L

Zostava CE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

545.50 €

CE 1800 H P

Zostava CE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

692.10 €

CE 1800 HR L

Zostava CE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

692.10 €

CE 1800 HR P

Zostava CE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

341.90 €

CP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

390.60 €

CP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

83.40 €

CP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

83.40 €

CP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

180.60 €

CP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

180.60 €

CP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

78.70 €

CP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

175.80 €

CP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

232.10 €

CP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

232.10 €

CP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

242.70 €

CP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

242.70 €

CP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

242.70 €

CP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

242.70 €

CP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

138.20 €

CP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

130.00 €

CP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

58.70 €

CP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

56.80 €

CP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.70 €

CJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

295.70 €

CJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

317.30 €

CJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

331.50 €

CJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

350.40 €

CJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

477.50 €

CJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Cross Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

275.40 €

CP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

322.00 €

CP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

279.50 €

FS 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

194.60 €

FS 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

334.60 €

FS 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

249.70 €

FS 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

353.20 €

FS 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

268.20 €

FS 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

366.40 €

FS 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

281.50 €

FS 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

397.50 €

FS 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

312.60 €

FS 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

272.30 €

FE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

187.40 €

FE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

319.50 €

FE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

234.60 €

FE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

345.20 €

FE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

260.30 €

FE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

356.00 €

FE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

271.10 €

FE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

456.20 €

FE 60 L

Stôl Egro ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

456.20 €

FE 60 P

Stôl Egro pravý 160*120cm

Cena s DPH:

529.90 €

FEV 60 L

Stôl Egro 60/60 ľavý 160*120cm

Cena s DPH:

529.90 €

FEV 60 P

Stôl Egro 60/60 pravý 160*120cm

Cena s DPH:

529.90 €

FE 2005 L

Stôl Egro 80/60 ľavý

Cena s DPH:

529.90 €

FE 2005 P

Stôl Egro 80/60 pravý

Cena s DPH:

477.80 €

FE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

477.80 €

FE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

609.80 €

FE 1800 H L

Zostava FE 1800 L + SP 80 40

Cena s DPH:

609.80 €

FE 1800 H P

Zostava FE 1800 P + SP 80 40

Cena s DPH:

756.40 €

FE 1800 HR L

Zostava FE 1800 L + SPR 80 40 P

Cena s DPH:

756.40 €

FE 1800 HR P

Zostava FE 1800 P + SPR 80 40 L

Cena s DPH:

356.00 €

FP 1200 1

Stôl rokovací dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

416.10 €

FP 1600 1

Stôl rokovací dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

62.20 €

FP 900 L

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-ľavá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

62.20 €

FP 900 P

Doska doplnkového stola 90° polkruhového-bez nohy-pravá Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

170.00 €

FP 901 L

Stôl doplnkový 90° - ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

170.00 €

FP 901 P

Stôl doplnkový 90° - pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

57.50 €

FP 800

Deska doplòkového ètvercového stolu - bez noh Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

165.20 €

FP 801

Stùl doplòkový ètvercový Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 21 L

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-ľavý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 21 P

Stôl doplnkový - kruh 100 cm (60x60)-pravý Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 22 L N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 22 L P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) L, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 22 P N

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy naprieč Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

221.50 €

FP 22 P P

Stôl doplnkový D120 cm (60x80) P, letokruhy pozdĺž Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

117.00 €

FP 160

Stôl zakončovací oblúk 160cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

108.80 €

FP 120

Stôl zakončovací oblúk 120cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

48.10 €

FP 80

Stôl zakončovací oblúk 80cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

46.20 €

FP 60

Stôl zakončovací oblúk 60cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

279.50 €

FJ 800

Stôl rokovací rovný dĺžky 80 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

194.60 €

FJ 800 R

Stôl rokovací dĺžky 80 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

334.60 €

FJ 1200

Stôl rokovací rovný dĺžky 120 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

249.70 €

FJ 1200 R

Stôl rokovací dĺžky 120 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

353.20 €

FJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

268.20 €

FJ 1400 R

Stôl rokovací dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

366.40 €

FJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

281.50 €

FJ 1600 R

Stôl rokovací dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

397.50 €

FJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

312.60 €

FJ 1800 R

Stôl rokovací dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

503.10 €

FJ 200

Rokovací stôl sud 200 cm Flex Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

275.40 €

FP 1200 3

Stôl prídavný dĺžky 120 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

322.00 €

FP 1600 3

Stôl prídavný dĺžky 160 cm ukončený oblúkom Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

40.10 €

PA 800 S

Stolový paraván oblý pre stoly 80 cm

Cena s DPH:

53.60 €

PA 1200 S

Stolový paraván oblý pre stoly 120 cm

Cena s DPH:

60.20 €

PA 1400 S

Stolový paraván oblý pre stoly 140 cm

Cena s DPH:

65.40 €

PA 1600 S

Stolový paraván oblý pre stoly 160 cm

Cena s DPH:

72.20 €

PA 1800 S

Stolový paraván oblý pre stoly 180 cm

Cena s DPH:

40.10 €

PA 800 H

Stolový paraván oblý pre stoly 80 cm

Cena s DPH:

53.60 €

PA 1200 H

Stolový paraván oblý pre stoly 120 cm

Cena s DPH:

60.20 €

PA 1400 H

Stolový paraván oblý pre stoly 140 cm

Cena s DPH:

65.40 €

PA 1600 H

Stolový paraván oblý pre stoly 160 cm

Cena s DPH:

72.20 €

PA 1800 H

Stolový paraván oblý pre stoly 180 cm

Cena s DPH:

45.50 €

NA 800

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

52.90 €

NA 1200

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

59.10 €

NA 1400

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

65.20 €

NA 1600

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

71.70 €

NA 1800

Nádstavec na pracovný stôl dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

267.60 €

JD 200

Stolová doska sud 200 cm

Cena s DPH:

70.00 €

JD 60

Stolová doska kruh D60 cm

Cena s DPH:

26.80 €

RK 14

Tubusová noha guľatá

Cena s DPH:

190.00 €

CNK 525 450

Centrálna noha kovová výška 52,5 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

195.50 €

CNK 670 450

Centrálna noha kovová výška 67 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

135.10 €

CNK 730 250

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 25 cm

Cena s DPH:

199.40 €

CNK 730 450

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 45 cm

Cena s DPH:

285.00 €

CNK 730 600

Centrálna noha kovová výška 73 cm, pr 60 cm

Cena s DPH:

354.50 €

CNO 730 700

Centrálna noha kovová dvojitá výška 73 cm, ovál 70 cm

Cena s DPH:

40.80 €

VHS D

Vysúvacia doska

VHS

Cena s DPH:

25.50 €

VHS

Plastový výsuv pod klávesnicu

Cena s DPH:

43.40 €

PC MOBIL

Vozík na Skriňu počítača

Cena s DPH:

102.40 €

PC HOLDER

Držiak skrine počítača

SPP

Cena s DPH:

3.20 €

SPP

Spojovací plech

SPD

Cena s DPH:

0.60 €

SPD

Spojovací rohový plast

Cena s DPH:

26.60 €

PC BELT

Držiak skrine počítača popruh

KUK

Cena s DPH:

67.30 €

KUK

Univerzálny káblový kanál

Cena s DPH:

191.90 €

US 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm

Cena s DPH:

223.10 €

US 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm

Cena s DPH:

246.60 €

US 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm

Cena s DPH:

266.10 €

US 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm

Cena s DPH:

284.00 €

US 1800

Stôl pracovný dĺžky 180 cm

Cena s DPH:

351.60 €

UE 1800 L

Stôl Egro 180x120 cm, ľavý

Cena s DPH:

351.60 €

UE 1800 P

Stôl Egro 180x120 cm, pravý

Cena s DPH:

266.10 €

UJ 1600

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

284.00 €

UJ 1800

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

360.60 €

USD 1200

Stôl pracovný 120*160 cm

Cena s DPH:

407.50 €

USD 1400

Stôl pracovný 140*160 cm

Cena s DPH:

446.50 €

USD 1600

Stôl pracovný 160*160 cm

Cena s DPH:

482.30 €

USD 1800

Stôl pracovný 180*160 cm

Cena s DPH:

181.90 €

UE 800

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

205.30 €

UE 1200

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

235.90 €

UE 1400

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

253.00 €

UE 1600

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm)

Cena s DPH:

192.30 €

US 1200 RU

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie

Cena s DPH:

215.50 €

US 1400 RU

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie

Cena s DPH:

233.60 €

US 1600 RU

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

175.20 €

UE 1200 RU

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

205.40 €

UE 1400 RU

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

221.20 €

UE 1600 RU

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hĺbka 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

11.30 €

UL 600

Uholník Uni pre stoly 600 mm

Cena s DPH:

11.30 €

UL 800

Uholník Uni pre stoly 800 mm

Cena s DPH:

246.60 €

UJ 1400

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

172.50 €

US 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm na reťazenie

Cena s DPH:

203.70 €

US 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm na reťazenie

Cena s DPH:

227.20 €

US 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm na reťazenie

Cena s DPH:

246.70 €

US 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

264.60 €

US 1800 R

Stôl pracovný dĺžky 180 cm na reťazenie

Cena s DPH:

358.60 €

USD 1200 R

Stôl pracovný 120*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

405.60 €

USD 1400 R

Stôl pracovný 140*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

444.60 €

USD 1600 R

Stôl pracovný 160*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

480.40 €

USD 1800 R

Stôl pracovný 180*160 cm na reťazenie

Cena s DPH:

227.20 €

UJ 1400 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 140 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

246.70 €

UJ 1600 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 160 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

264.60 €

UJ 1800 R

Stôl rokovací rovný dĺžky 180 cm na reťazenie Bez priechodky (BP)

Cena s DPH:

163.20 €

UE 800 R

Stôl pracovný dĺžky 80 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

186.60 €

UE 1200 R

Stôl pracovný dĺžky 120 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

217.20 €

UE 1400 R

Stôl pracovný dĺžky 140 cm (hl 60 cm) na reťazenie

Cena s DPH:

234.30 €

UE 1600 R

Stôl pracovný dĺžky 160 cm (hl 60 cm) na reťazenie

.