Typ

filtruju sa hodnoty: Nastaviteľné stoly MOTION
16
Cena s DPH:

735.30 €

MS 2 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

831.70 €

MS 2M 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

753.90 €

MS 2 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

850.30 €

MS 2M 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

767.10 €

MS 2 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

863.60 €

MS 2M 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

782.20 €

MS 2 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

878.60 €

MS 2M 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

928.10 €

MS 3 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1024.50 €

MS 3M 1200

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

946.70 €

MS 3 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1043.10 €

MS 3M 1400

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

959.90 €

MS 3 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1056.30 €

MS 3M 1600

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

974.90 €

MS 3 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1071.40 €

MS 3M 1800

Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

.