Typ

filtruju sa hodnoty: Nastaviteľné stoly MOTION ERGO
16
Cena s DPH:

551.00 €

MSE 2 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

621.00 €

MSE 2M 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

564.00 €

MSE 2 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

634.00 €

MSE 2M 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

578.00 €

MSE 2 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

648.00 €

MSE 2M 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

592.00 €

MSE 2 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

662.00 €

MSE 2M 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

690.00 €

MSE 3 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

760.00 €

MSE 3M 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

704.00 €

MSE 3 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

774.00 €

MSE 3M 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

718.00 €

MSE 3 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

788.00 €

MSE 3M 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

732.00 €

MSE 3 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

802.00 €

MSE 3M 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

.