Typ

filtruju sa hodnoty: Nastaviteľné stoly MOTION ERGO
16
Cena s DPH:

759.00 €

MSE 2 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

855.50 €

MSE 2M 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

778.20 €

MSE 2 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

874.60 €

MSE 2M 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

797.50 €

MSE 2 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

894.00 €

MSE 2M 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

816.70 €

MSE 2 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

913.10 €

MSE 2M 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

951.80 €

MSE 3 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1048.20 €

MSE 3M 1200

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 120 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

970.90 €

MSE 3 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1067.40 €

MSE 3M 1400

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 140 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

990.30 €

MSE 3 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1086.80 €

MSE 3M 1600

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 160 cm, pamäť. ovlad.

Cena s DPH:

1009.50 €

MSE 3 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, štand. ovlad.

Cena s DPH:

1105.90 €

MSE 3M 1800

Ergo Elektricky nastaviteľný stôl dĺžky 180 cm, pamäť. ovlad.

.