Typ

filtruju sa hodnoty: Nastaviteľné stoly MOTION UNI
16
Cena s DPH:

1024.90 €

MSU 2 1200

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 120 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1076.70 €

MSU 2M 1200

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 120 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1038.40 €

MSU 2 1400

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 140 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1090.30 €

MSU 2M 1400

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 140 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1048.10 €

MSU 2 1600

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 160 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1100.00 €

MSU 2M 1600

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 160 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1058.80 €

MSU 2 1800

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 180 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1110.70 €

MSU 2M 1800

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 180 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1306.90 €

MSU 3 1200

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 120 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1358.80 €

MSU 3M 1200

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 120 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1320.50 €

MSU 3 1400

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 140 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1372.30 €

MSU 3M 1400

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 140 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1330.20 €

MSU 3 1600

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 160 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1382.00 €

MSU 3M 1600

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 160 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1340.90 €

MSU 3 1800

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 180 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1392.70 €

MSU 3M 1800

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 180 cm, pamäťový ovládač

.