Typ

filtruju sa hodnoty: Nastaviteľné stoly MOTION UNI
16
Cena s DPH:

1413.10 €

MSU 2 1200

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 120 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1484.50 €

MSU 2M 1200

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 120 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1431.70 €

MSU 2 1400

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 140 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1503.10 €

MSU 2M 1400

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 140 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1445.00 €

MSU 2 1600

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 160 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1516.30 €

MSU 2M 1600

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 160 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1460.00 €

MSU 2 1800

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 180 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1531.40 €

MSU 2M 1800

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 180 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1802.10 €

MSU 3 1200

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 120 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1873.50 €

MSU 3M 1200

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 120 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1820.70 €

MSU 3 1400

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 140 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1892.10 €

MSU 3M 1400

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 140 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1833.90 €

MSU 3 1600

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 160 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1905.30 €

MSU 3M 1600

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 160 cm, pamäťový ovládač

Cena s DPH:

1849.00 €

MSU 3 1800

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 180 cm, štandardný ovládač

Cena s DPH:

1920.30 €

MSU 3M 1800

Elektrický nastaviteľný stôl UNI dĺžky 180 cm, pamäťový ovládač

.